Aby stromy prospívaly, plodily a zdobily Vám okolí hodně dlouho, je potřeba věnovat jim náležitou péči. Jednou za čas strom prohlédnout, odstranit odumřelé větve a udělat místo novým. Vše má ale svá pravidla. Je důležité vědět, kde a kdy řez provést, jinak se může doslova nadělat více škody než užitku. Jen zdravý strom je krásný strom.

Formy řezu:

Výchovný řez má za cíl specifický tvar koruny, který je typický pro daný druh stromu. Tento řez dává také základ pro dobrou vitalitu stromu, a funkční a stabilní korunu v dospělosti stromu.

Bezpečnostní řez provádíme v období celého roku. Tento řez se zaměřuje na odstranění suchých větví. Dále také na odstranění nebezpečných zlomených nebo prasklých větví a podobně. Tyto větve svým stavem a velikosti ohrožují provozní bezpečnost v blízkosti stromu. Tímto řezem řešíme největší riziko daného stromu.

Zdravotní řez je nejčastěji používaný řez stromů. Při tomto ošetření stromu dochází k odstranění větví stromu, které jsou suché, mají špatnou vitalitu, rostou příliš blízko u sebe a nebo se dokonce kříží. Cílem zdravotního řezu je zabezpečit co nejdelší funkčnost stromu a udržet jeho vitalitu.

Nejvhodnější období pro zdravotní řez je období plné vegetace. V tomto období stromy na daný zásah nejlépe reagují a my jsme schopni kvalitně posoudit, které větve jsou suché, nebo málo vitální a nemocné.

Redukční řez je řezem nejnáročnějším. Při něm se používá více druhů řezu. Výsledkem je redukce koruny stromu. Redukční řez se provádí hlavně kvůli omezení velikosti koruny vzhledem k překážce, kterou může být dům, el. vedení a podobně. Také se tento řez používá z důvodu zvýšení stability stromu, zmenšíme tak náporovou plochu větru, odlehčíme korunu. Redukční řez nesmí být příliš radikální, musíme zohledňovat stanoviště a vitalitu daného stromu. Redukční řez je vhodné rozložit do několika let a několika zásahů. Nezaměňujme si řezy redukční a dekapitaci koruny, nebo dokonce radikální sesazení koruny stromu na kosterní větve.

Veškerou prvotní konzultaci a cenovou nabídku Vám zdarma vytvoříme po osobním shlédnutí, nebo na základě zaslaných fotografií.

Napište nám, nebo zavolejte (když se nedovoláte, ozveme se Vám zpět, hned když slezeme ze stromu).